A nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezés: leadták az aláírásokat

A kezdeményezők leadták az illetékes állami hatóságoknak a nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezés papíron gyűjtött aláírásait. Az interneten gyűjtött aláírások adatbázisainak az átadására ma kerül sor – közölteIzsák Balázs, a kezdeményező bizottság elnöke. Izsák Balázs elmondta: Romániában majdnem 150 ezer, Magyarországon mintegy 90 ezer, Litvániában közel négyezer aláírás íveit juttatták el az országok illetékes ellenőrző hatóságainak. Az interneten 1,167 571 millió aláírás gyűlt össze. Az országos hatóságoknak három hónap áll rendelkezésükre az aláírások ellenőrzésére, a hiteles aláírások számának a megállapítására.

Mint ismert, a nemzeti régiókért elindított európai polgári kezdeményezés lényege, hogy az Európai Unió tagállamai a gazdasági lemaradás megszüntetését szolgáló kohéziós források elosztásánál legyenek tekintettel a régiók nemzeti, kulturális jellegzetességeire is. A május hetedikén zárult aláírásgyűjtés során a kezdeményezőknek sikerült teljesíteniük az EU által támasztott feltételeket. Több mint 1,4 millió aláírást gyűjtöttek össze a megkövetelt egymillió helyett, és az előírt hét ország helyett tíz országban sikerült átlépni az aláírások számával a megszabott küszöböt.