Csökkenőben Székelyföld lakosainak száma

Az Országos Statisztikai Intézet szerint 100 ezer fővel csökkenhet a Székelyföld lakossága az elkövetkező 20 évben. 50 éves távlatban Hargita megyének a legjobbak a kilátásai, ahol 29,5 százalékkal csökkenhet a lélekszám.

Romániában a legoptimistább becslés szerint is többmillió fővel, 15,3 millióra csökken az ország lakossága 2070-ig, legalább is az Országos Statisztikai Intézet legújabb tanulmánya szerint.

Területi bontásban úgy tűnik, hogy gazdaságilag minél fejlettebb egy régió, annál kisebb mértékű lesz a népességfogyás. A tanulmány szerzői szerint az elkövetkező időszakban egyetlen megyében fog nőni a lakosok száma, ez pedig a Bukarestet körülölelő Ilfov.

A tanulmány az erdélyi megyék közül Brassónak, Szebennek, Kolozsnak és Temesnek jósolja a legkedvezőbb demográfiai folyamatokat.

A jóslatok nem szívderítőek Székelyföld tekintetében. 2040-re Hargita megye lakossága 301 ezerről 268 ezerre, Kovásznáé pedig 201 ezerről 175 ezerre csökkenhet, ami összesen 58 ezer. Ehhez hozzáadódik a Maros megyének jósolt 66 ezer fős csökkenés egy része, ami azt jelenti, hogy 20 év múlva kb. 100 ezer fővel kevesebben élhetnek majd Székelyföldön, mint jelenleg. Fél évszázad távlatában a prognózis szerint Hargita megyében 29,5, Kovászna megyében 31,1, Maros megyében pedig 31,5 százalékkal fogyhat a lakosság. Erdélyen belül ezek az átlagosnál rosszabb, országos viszonylatban ellenben viszonylag jó adatok.

A legsúlyosabb egyes déli megyék demográfiai helyzete. Teleorman pl. nagyrészt elnéptelenedik majd, 2070-ben a lakosság száma 73,2 százalékkal lesz kisebb a jelenleginél.