Így helyettesítik a szóbeliket

Ismertette a tanügyminisztérium az érettségi szóbeli vizsgák minősítésének megállapítására kidolgozott szabályzatot.

A Monica Anisie tanügyminiszter által aláírt rendelet szerint a minősítések megállapítása a vizsgáztató bizottságok feladata lesz, és június 11-e és 17-e között kerül sor rá.

Román nyelvből és anyanyelvből a kommunikációs kompetenciák szintjét egyenértékűnek tekintik a vizsgázó tanuló ezen tantárgyak középiskolai oktatása során kapott éves általánosainak kerekítés nélküli számtani középarányosával.

A 9-12-es általánosokból kiszámított középarányost a következőképpen alakítják minősítéssé:

* közepes felhasználó – ha a középérték 5 és 6,99 között van;

* haladó felhasználó – ha a középérték 7 és 8,49 között van;

* tapasztalt felhasználó – ha a középérték 8,50 és 10 között van.

Hasonlóképpen kell megállapítani az idegen nyelvű kommunikáció kompetenciaszintjét (C próba), annyi különbséggel, hogy csak azon líceumi évek általánosát veszik számításba, amelyekben a tanuló tanulta ezt a tantárgyat.

A szaktárca szerint a kompetenciaszintet az egységes európai nyelvi referenciakeretben előírt A1 – B2 rendszerben adják meg, a következők szerint:

* A1 minősítés – ha a középérték 5 és 5,99 között van;

* A2 minősítés – ha a középérték 6 és 6,99 között van;

* B1 minősítés – ha a középérték 7 és 8,49 között van;

* B2 minősítés – ha a középérték 8,5 és 10 között van.

A digitális kompetenciaszintet az ebből a szaktantárgyból a 9. és 10. osztályban elért év végi általánosok kerekítés nélküli számtani középértékéből számítják ki, a következőképpen:

* kezdő felhasználó – ha a középérték 5 és 5,99 között van;

* közepes szintű felhasználó – ha a középérték 6 és 6,99 között van;

* haladó felhasználó – ha a középérték 7 és 8,49 között van;

* tapasztalt felhasználó – ha a középérték 8,50 és 10 között van.

Azok a tanulók, akik líceumi tanulmányaik alatt nemzetközi nyelvvizsgát vagy digitális kompetenciavizsgát tettek, kérhetik, hogy eredményüket ismerjék el a C, illetve D próba eredményének. 

(Agerpres)