Kovács István lelkész lett a Magyar Unitárius Egyház püspöke a következő hat évre

Kovács István sepsiszentgyörgyi lelkészt, közügyigazgatót választotta a következő hat évre püspökké szombaton a Magyar Unitárius Egyház (MUE) élére a két helyszínen – Kolozsváron, a belvárosi unitárius templomban, illetve Budapesten, a Bartók Béla Unitárius Egyházközség templomában – egyidejűleg ülésező tisztújító zsinat. Az ülések résztvevői között távközléses kapcsolat biztosította az együttes tanácskozás feltételeit.

Kovács István egyetlen jelöltként pályázott a püspöki tisztségre, amelyet 2008 óta Bálint Benczédi Ferenc töltött be. Az ő püspöki szolgálata idején valósult meg a – trianoni határok által megosztott – erdélyi és magyarországi unitáriusok újraegyesülése a Magyar Unitárius Egyház keretében.  A választási eredmények bejelentését követően a leköszönő püspök üdvözölte Kovács István  újonnan megválasztott egyházfőt, a MUE 32. püspökét, aki a zsinat előtt szolgálati esküt tett.