Letették a hivatali esküt Maros megye prefektusai. Kolozs megyében nem túl békés a hangulat

Letette a hivatali esküt Maros megye régi-új prefektusa, Mara Togănel és alprefektusai: Ana-Lucia Hang és Nagy Zsigmond. A szerdán kinevezett prefektusok és alprefektusok beiktatására és eskütételére videokonferencia keretében került sor tegnap. A megyék sorrendjében egyenként olvasták fel a prefektusok és alprefektusok kinevezéséről szóló kormányhatározatokat, és hallgatták meg a kinevezett tisztségviselők eskütételét. A kormány döntése értelmében 4 RMDSZ-es prefektust neveztek ki, Arad, Kolozs, Szatmár és Szilágy megyében. Kilenc személy kapott az RMDSZ színeiben valamely megyében alprefektusi megbizatást, Maros mellett Beszterce-Naszód, Bihar, Brassó, Fehér, Hargita, Hunyad, Máramaros és Temes megyében töltheti be mától RMDSZ-es politikus az alprefektusi tisztséget.

Maros megye magyar alprefektusa, Nagy Zsigmondta azt mondta, hogy úgy gondolja, hogy a prefektusi hivatal jelenlegi vezetősége teljes mértékben nyitott lesz a megye hatóságai előtt, és komoly partner lesz a közösségek problémáinak megoldásában.

Kolozs megyében ellenséges hangulatban kezdi meg prefektusi tevékenységét az RMDSZ által jelölt Tasnádi István Szilárd, akit tegnap délután iktattak be tisztségébe.  Mind Emil Boc, Kolozsvár polgármestere, mind pedig Alin Tise, a Kolozs Megyei Tanács elnöke arculcsapásként értékelte, hogy korábbi kifogásaik ellenére az RMDSZ jelöltje foglalhatja el a tisztséget. A Nemzeti Liberális Párthoz (PNL) tartozó két politikus elsősorban a saját pártja vezetését hibáztatta azért, hogy nem sikerült Kolozs megyébe PNL-s prefektust kinevezni, de az RMDSZ-szel szembeni ellenérzéseiknek is hangot adtak. Az ünnepélyes eskütételek sora előtt felszólaló Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettes is kitért a szövetség jelöltjével szembeni bizalmatlanságra. Kijelentette: mindannyian a köz szolgálatában állnak, és a kinevezett tisztségviselők mindenütt együtt fognak működni a választott vezetőkkel, és ez által növekedik a bizalom.