Nyílt levélben szólították fel lemondásra Mezei János MPP-elnököt

A Magyar Polgári Párt huszonkét tisztségviselője kérte nyílt levélben Mezei János elnököt, hogy „vessen véget a megosztó és kirekesztő politikának, (…) a kizárásokkal való fenyegetéseknek”, és mivel rontotta az MPP közmegítélését, illetve elvesztette a tagszervezetek javának bizalmát, mondjon le. Az október 8-án Tusnádfürdőn kelt levél aláírói között szerepel többek között Pethő István választmányi elnök, Simon Csaba országos alelnök, Kulcsár-Terza József és Biró Zsolt parlamenti képviselők, illetve leváltott ügyvezető elnök, Salamon Zoltán vagy a pártból kizárt Gálfi Árpád székelyudvarhelyi polgármester – többnyire Hargita és Kovászna megyéből, de Kolozs és Máramaros megyei tisztségviselők is.

Az aláírók emlékeztettek arra, hogy a Magyar Polgári Pártot a politikai pluralizmus iránti igény, a választás szabadságának gondolata hozta létre. „Az erdélyi magyar többpártrendszer olyan érték, amelyre szüksége van közösségünknek, a választópolgárok bölcsessége pedig több esetben visszaigazolta, hogy értik és támogatják ezt a nemzetpolitikával is összhangban lévő programot és cselekvési tervet” – írták. Szerintük a párt addig őrzi meg létjogosultságát, ameddig úgy viszonyul a politikai verseny és együttműködés kérdéséhez, hogy „az nemcsak a magyar érdek érvényesítését, hanem a magyarok közötti békességet is erősítse”, ám a nyílt levél kezdeményezői szerint ez az érték került veszélybe.

„Érthetetlen okok miatt azok kerültek a vádlottak padjára, akik az elmúlt időszakban eredményeket mutattak fel, a nemzetpolitika koordinátái szerint képviselték a pártot, illetve a szabálytalanságokra hívták fel a figyelmet. Az elnökkel szembeni bizalmatlanság tetten érhető a szervezetek java részénél és a párt közmegítélésében is. Nem sikerült új programmal, új politikai irányvonallal előállnia, sőt az MPP korábban elért eredményei is veszélybe kerülnek – fogalmaztak. – Mindezt tetőzte a székelyudvarhelyi szervezet legutóbbi Közgyűlésének Alapszabályba ütköző lebonyolítása és a székelyudvarhelyi szervezet elnökének, Gálfi Árpádnak az eltávolítására tett kísérlet, végül a pártból való kizárása.” Az aláírók felszólították a Mezei Jánost, hogy „vessen véget a megosztó és kirekesztő politikának, vessen véget a sorozatos kizárásoknak, a kizárásokkal való fenyegetéseknek”, és elfogadhatatlannak tartották, hogy a párt elnöke nem tartotta be az országos választmány döntését, mikor is „a választmányi ülésen az elnök egyedül maradt szavazatával, a testület jelen lévő tagjai egyhangúan a kizárások ellen szavaztak”. Az aláírók szerint az elnök a pártot a szabályokat áthágva kiszolgáltatja és bábként vezeti, s ezért felszólították Mezei Jánost, hogy mondjon le.

(Közlemény, Fotó: Facebook)